Naše usluge

Zašto je
faktoring dobro rešenje za vas?

Faktoring je finansijski instrument kojim faktor finansira preduzeća na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu.

Ukoliko imate sposobnost da sklopite dobar posao i obezbedite plasman za proizvode, a nemate mogućnost da isfinansirate nove nabavke faktoring je idealan proizvod. Faktoring moze podići i ubrzati vaše poslovanje u potrebnom obimu jer je svaka faktura likvidna u trenutku izdavanja. Kupac zadržava odloženo plaćanje a vi imate keš u trenutku isporuke koji omogućava nove nabavke.

illustration

Faktoring sa regresom i bez regresa

Osnovna razlika je u tome što kod faktoringa sa regresom Faktor ima mogućnost naplate potraživanja od klijenta ukoliko se ne naplati po fakturi od kupca. Na klijenta padaju i troškovi ,a kao obezbedjenje se uzima menica.

Domaći i izvozni faktoring

Kod izvoznog faktoringa najmanje jedna strana je iz inostranstva (kupac i/ili ino faktor).

Faktoring sa diskontom i sa avansom

U zavisnosti da li želite da Vam se odmah isplati ukupna vrednost fakture umanjena za diskont ili 70-90% fakture, umanjeno za faktoring naknadu, a ostatak posle izmirenih obaveza od strane Kupca.

Obrnuti i direktni faktoring

Obrnuti faktoring odnosi se na plaćanje obaveza prema dobavljačima po primljenim fakturama.

Prednosti faktoringa

Usluga namenjena malim i srednjim preduzećima koji imaju otežani pristup bankarskim kreditima. Sa faktoringom je bitno da imate sposobnost da zaključite dobar posao, a faktoring omogućava rast i stabilan gotovinski tok (cash flow).

Poboljšanje likvidnosti

Nema čekanja naplate potraživanja. Likvidnost je najbitnija za poslovanje preduzeća. Nelikvidna preduzeća propadaju iako su možda profitabilna.

Nema kreditnog zaduženja

Ne smanjuje se kreditna sposobnost i ne opterećuju se kreditni limiti kod banaka. Faktoring mogu koristiti i preduzeća koja nisu kreditno sposobna, ali poseduju kvalitetna potraživanja (početnici i prezadužene firme). Ne registruje se u kreditnom birou.

Smanjenje rizika

Delcredere rizik (Rizik naplate) i rizik promene kursa. Ukoliko nabavljate iz inostranstva (npr. u dolarima). Vi zaključavate nabavku danas umesto da čekate 60 dana za naplatu fakture.

Brzina

Naša platforma može da obradi veliki broj faktura u kratkom roku i pruža korisne izveštaje. Sredstva dobijate na račun najkasnije 2 radna dana od podnošenja zahteva.

Image not found

Prednosti naše platforme

Borite se protiv
neizvesnosti, rizika i
nepredvidljivosti

Naša moćna online platforma olakšava postavljenja faktura, podnošenja zahteva za faktoring, preuzimanje izveštaja, praćenje statusa plaćanja klijenata i proveru kreditnih limita klijenata.

 • Ušteda vremena

  Lako korišćenje platforme, kroz par koraka dobijate odgovor u roku od 2 dana.

 • Transparentnost i kontrola

  Poverenje između stranaka, sistem nudi transparentan pogled na to kako stvari funkcionišu. Ne brinete više o rokovima plaćanja koji mogu biti 30, 60 ili 90 dana.

Proces

Kako funkcioniše naša platforma?

Sve ovo se realizuje u maksimalno 48 sati.

Thumb

Zašto izabrati nas?

Naš cilj je da poslove faktoringa radimo potpuno online, tj bez papira, i na taj način damo doprinos zelenoj ekonomiji. Naš način rada je izgradnja poverenja i partnerstva sa svim firmama i pojedincima sa kojima sarađujemo.

 • Digitalizacija

  Razvili smo online platformu kojoj se može pristupiti preko našeg sajta i vrlo brzo uneti sva dokumenta vezana za zahtev. Ceo proces je automatizovan.

 • Ljudi

  Naš tim ima dugogodišnje iskustvo rada u finansijskom sektoru i profesionalan odnos sa svim stejkholderima.

 • Inovacija

  Naša strast je da inoviramo, a obaveza da inoviramo svakodnevno u cilju poboljšanja iskustva naših korisnika i unapređenja našeg procesa.

Naš pouzdani tim

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo rada u finansijskom sektoru i profesionalan odnos sa svim stejkholderima.

Česta pitanja

Icon

Koji procenat fakture se finansira?

Najčešće finansiramo 90% fakture dok zadržani deo od 10% isplaćujemo nakon naplate fakture.

Icon

Zašto se zadržava deo fakture?

Zadržani deo fakture služi za sva eventualna umanjenja plaćanja od strane kupca kao i za pokriće u slučaju kašnjenja u naplati fakture.

Icon

Šta ako moj kupac ne plati fakturu?

Ukoliko je ugovoreno pravo regresa Faktoring kuća ima pravo naplate od Vas.

Icon

Da li moj kupac može da odbije da učestvuje u faktoringu?

Potraživanje je Vaša imovina kojom možete raspolagati i u tom smislu Zakon u faktoringu nedvosmisleno je na strani ustupioca i Faktora. Ipak, Digitalni faktoring uvažava specifičnosti odnosa sa Vašim kupcem i pre svega želi da se posao faktoringa obavi uz zadovoljstvo i pristanak svih uključenih strana.

Icon

Mogu li da Vam ustupim dospela i problematična potraživanja?

Predmet faktoringa mogu biti samo potraživanja koja nisu dospela odnosno fakture se mogu ustupiti minimum 5 dana pre dospeća. Digitalni faktoring ne bavi se preuzimanjem dospelih problematičnih potraživanja.

Besplatan pristup

Probajte kako funkcioniše platforma
Počnite danas!

Prijavi se
illustration